دریافت

سه دقیقه و چهارده ثانیه از وقتتون رو میخوام
که به قطعه بالا گوش بدین
ترجیحا با تمام و کمال حواس و آرامش بدور از هر نگرانی و دغدغه
و تصورات و افکار و دنیایی که موقع گوش دادن توش هستین رو, برام بنویسین
و در نهایت حال کلی تون بعد از گوش دادن کامل