داره کاپریس 24 پاگانینی رو میزنه, الان رو اون دو لاچنگاست که نفس گیره و نگاه میکنه به پیانیست ش. دقیقا همینجوری نگاه میکنه. حالا چشماش خراب شد یکم :D کلا چندان قابلیتی در کشیدن چهره ندارم

میتونه دوبل کنسرتو باخ هم باشه. چون واسه پاگانینی یکم بی تفاوته چهرش :)))