یا خدا :| من اصن کی گفتم صندلی داغ هستم ؟ :D 

+در جریانین دیگه؟ که موضوع چیه ؟ :) 

++ خب اشاره میکنن فردا 9 صبح باید کامنت رو ببندی :D