همه توی زندگیشون چندباری این جمله‌رو گفتن، بدون هیچ لحن خاصی، با گفتنش هیچ‌چیز زیر سئوال نمیره، نه حرفی از آغاز هست و نه صحبتی از پایان، فقط باطریش تموم شد، حس میکنم روزی که واقعا عاقل بشم قراره تمام خبرای عالم‌رو همینجوری بگم، بدون هیچ لحن خاصی