امروز درموردش با سارا حرف میزدم
که نمیدونی چقدر خوبه, گفتم فلسفه میخونه, موسیقی میشناسه, بجای تو میگه "شما", خیلی خوب میخنده, آرومه , کسل کننده نیست, کلمه هایی که انتخاب میکنه فرق داره, بلده چجوری حرف بزنه آدم قانع شه, صداش... اون یه لعنتی به تمام معناست... شگفت انگیزه...
سارا لب خند زد. گفتم میترسم.. از برف. برف همیشه برام غم خاصی رو همراهش آورده...
سارا خندید, گفت لیلا قدرشو بدون. خب؟
خندیدم. گفتم بله بله میدونم

ولی امشب برف اومد
پیام دادم: سارا دیدی بهت گفتم برف خوب نیست؟
سارا یه شکلک غم فرستاد...