میدونی هنوزم وقتی از موضوعی ناراحت میشم , میرم بارها اینو نگاه میکنم تا حالم خوب شه؟

+برای حریر: میدونی؟
++برای حوا: امروز, تمام مدتی که اینو نگاه میکردم به یاد تو بودم و قرار دسته جمعی مون در آینده (تازه هیچ کدومشون در جریان نیستن:D )

: یه جایی خوندم مولوی گفته بود: اگر آدمی شاد باشد که کسی را شاد نموده است و اگر غمگین باشد کسی را غمگین نموده است. اینو گفتم که یعنی بگم, اینجا کسی هست که من تا الان ناراحت ش کرده باشم؟
(حتی میتوانید خصوصی یا ناشناس بنویسید)