بدون شرح


+ امیدوارم ببینی اینجارو :)

++ زمستانِ قشنگ. سلام:) هرچند لازمه اضافه کنم که ما تازه وارد فصل نارنجی ها و برگ ها و بارون ها و... اینجا تازه پاییزه:)