امشب که دقت کردم دیدم در 2 ماه اخیر تو گروه 6 نفرمون تنها پیامی که رد و بدل میشه اینه که من در مورد ماه مینویسم با عناوین مختلف مثلا
واییییی. بچه ها.. آسمونو . ماهو
یا
وای خدای من . چرا انقدر قشنگه
یا
کی میاد بریم ماه دیگه برنگردیم؟
یا
ماها! چرا رفتی پشت ساختمان؟
و ...
و بی برو برگرد, در فاصله 3 صدم ثانیه صدف یه شکلک خنده میزاره مینویسه:

لیلا مارو دیوانه کردی تو :))

امشب هم فقط احساساتمو نوشتم که :
اقا نخوابید تا صب. بشینین نگا کنین به آسمون. اینهمه ستاره و ماه و از این حرفا...
سینا نوشته بود :
اسم گروهو به اسم اعلام وضعیت ماه تغییر بدیم, هم خیال تو راحت شه هم ما؟
 :|
گفتم من موافقم :))