گاهی لازمه آدم با خودش فکر کنه که مثلا من به عنوان یک خواهر یا یک برادر , به عنوان یک دایی , یک پدر , یک دوست و در آخر به عنوان یک انسان , دارم طبق قوانین انسانیت رفتار میکنم یا نه