هرچی به وسعت دنیای درونت اضافه بشه دنیای بیرونت کوچیک و کوچیکتر میشه، و بدترین ویژگی دنیای کوچیک اینه که با کمترین حرکتی نظمش به هم میخوره، اینه که اغلب اونایی که باطنی دارن از دیدن کمتر کسی خوشحال میشن، چون میترسن طرف بی احتیاطی کنه، حواسش نباشه و یه چیزی رو بشکنه