یه پست تو اینستاگرام گذاشته بودم درباره آقاجون بود. آقا جون دو سال و هفت ماهه که دیگه نیست...مهسا نوشته بود که: "خدا شفاش بده و ایشالا هیچ کس رو تخت بیمارستان نباشه"
فهمیدم اشتباه برداشت کرده, اما خب چیزی نگفتم

دایی فک کرده بود این همون مهسای مشترکی ئه که هممون میشناسیم و حتی تو مراسم های آقاجون بوده :))
کلی خندیدیم بعدش:))