1.

من: چرا اینقدر صداتون قشنگه؟
A : منو میگی لیلا ؟
من: تو بیا ببین این لعنتی هارو. آدم میخواد بغلشون کنه
A : فک کردم با منی :|
من: ببخشید:))
A : خل وضع شدیا :|

2.
من: وایییی... تو چرا انقد خوشگلی آخه. مگه میشه اینهمه زیبایی جاشه یه جا؟
B : با منی یا دیوونه شدی؟
من: تو ببین ماهو آخه :)
B در حالی که دستانم را می کشد که به ادامه راه ادامه دهم: احساس میکنم داری کلا خل میشی

3.
  من: وایییی .. خدای من. دارم واقعا میبینمت؟؟
C : ما که تازه همدیگه رو دیده بودیم. خوبی؟ کجا رو نگاه می کنی؟ 
من: اون پرنده منه. نگا کن. دو سه روز بود نیومده بود فک کردم یادش رفته قرارهامون رو. امروز هست. اوناهاش ^ــ^
C : خداوند یاری مان کناد با این دیوونه داریم میریم بیرون :|


***

من: من خیلی عجیب م ؟
_ : چرا؟
من: احساس میکنم کارایی ک انجام میدم یا حرفایی ک میزنم احمقانه ست و نباید بگم
_ : از کجا میدونی تو احمقانه حرف میزنی؟
من: یعنی چی؟
_ : شاید کسایی که باهاشون حرف میزنی احمقانه فکر میکنن. نه؟
من : :)