اول از همه یه تشکر کنم از تیم رادیو بلاگی های عزیز که اینقدر خوبن واقعا. خیلی. انقدری هست که نتونم درموردش حرف بزنم:)
و خیلی هول هولکی اینو امروز ضبط کردم. چون مطمئنم اگه امروز هم تموم میشد من به هیچ عنوان تو آبان و آذر اینو ضبط نمیکردم. اصلا حسش میرفت...
دیگه ببخشید مسخره بازی ها زیاد شد:)


توضیح بدم موضوع چیه یا همه در جریانن؟ :))
تفسیر شعر از رادیوبلاگی ها :)