میخنده میگه لیلا بلاخره طی یک سال آینده ویزای آمریکام آماده میشه و پرواز ...
 
+نگار رفت. طی یک سال آینده قراره تو بری, صدف هم میره . استاد سین هم دنبال راست و ریس کردن کاراشه.
 
:(