در تصویر بالا دوازده نقطه سیاه موجود است , که چشمان شما قادر نیست همه آنها را همزمان با هم ببیند :)