واقعا خوابیده بود:))

این حجم از استرس موقع اجرا در طول تاریخ بشر بی سابقه بوده:)) مرتضی میگفت بیایید یه سی مینور باخ بزنیم ببینیم همچنان میخوابه! :D