* آن قدر با دقت این منظره را نگاه کنید که مطمئن بشوید اگر روزی گذارتان به کویر صحرا افتاد حتما آن را خواهید شناخت.
و اگر پا داد و گذارتان به آن جا افتاد به التماس ازتان می خواهم که عجله به خرج ندهید و درست زیر ستاره چند لحظه ای توقف کنید.
آن وقت اگر بچه یی به طرف تان آمد, اگر خندید , اگر موهایش طلایی بود , اگر وقتی ازش سوالی کردید جوابی نداد لابد حدس می زنید که کیست. در آن صورت لطف کنید و نگذارید من این جور افسرده خاطر بمانم. بی درنگ بردارید و به من بنویسید که او برگشته.

+
هر بار که به خوندن این صفحه میرسیم, تو چشماش یه برق خاصی میبینم. یه جور عجیبی با ناراحتی میره تو فکر و یهو با اضطراب برمیگرده سمتم و میگه : امکان داره یه روزی بتونم برم آفریقا؟