تو اینستاگرامش یه عکس گذاشته با دوستاش. همشون سرشون رو انداختن پایین و دپرس و شکست عشقی طور! :))
داداش رفته زیرش کامنت گذاشته : کی پفک هاتون رو خورده اینقدر ناراحتید ؟

خیلی کامنت جذاب طوری بود:))