دریافت

+ چقدر خندیدم:)) فوق العاده اینا :)

++ گروه ول شدگان , از بچه های دانشگاه هنر تهران اند. (نوازنده کمانچه و آهنگساز و خواننده) بهزاد حسن, (نوازنده تمبک و گوینده) محمد نوبهار , (نوازنده تار و آهنگساز و خوانده) مهران فلاحی